Denník dyslektického dinosaura

Odstrihni svoju pupočnú šnúru! – z cyklu podstata ľudstva a dobývanie vesmíru

Drahý kozmoplavec, dnes sa z kajuty Zem pozrieme na motiváciu dobývania vesmíru a predovšetkým toho v nás. Život človeka od prenatálneho štádia budem metaforicky prirovnávať k dobrodružstvu astronauta a za cieľom poodhalenia podstaty našej integrity, budeme „plávať“ medzi týmito dvoma svetmi, až kým nenarazíme na pusté miesta. Pusté miesta sú tie najdôležitejšie pre život a…